Anita Banach
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo–behawioralnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB), a także licencjonowanym kognitywistą.

Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie niczym podróż,
w którą osoba dążąca do szeroko pojętej zmiany zabiera mnie ze sobą jako towarzysza. W trakcie niej niezwykle ważne jest dla mnie bycie wspierającym, akceptującym, empatycznym, uważnym
i autentycznym terapeutą, który pomaga w przezwyciężaniu trudności pojawiąjących się na życiowej drodze.

Skończyłam Psychologię (specjalizacja: psychologia kliniczna oraz osobowości) oraz Kognitywistykę (Iicencjat: spec. nauronauka
i procesy poznawcze) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbywałam staże, wolontariaty oraz praktyki w: Szpitalu Psychiatrycznym im. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Klinice Psychiatrii UM w Lublinie, Telefonicznej Linii Wsparcia Polskiego Czerwonego Krzyża, Centrum Praw Kobiet. Aktualnie uczestniczę
w całościowym szkoleniu z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie (AMiE).

Pracuję z osobami dorosłymi, w tym: z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych (zaburzenia lękowego uogólnionego, agorafobii,
napadów paniki, fobii społecznej), stresu, trudności w budowaniu relacji z innymi, zmagających się z niskim poczuciem własnej wartości, perfekcjonizmem, dążących do zmiany swojego życia na różnych jego płaszczyznach (życie zawodowe, związek, relacje, rozwój osobisty).

Prywatnie: uwielbiam tańczyć, śpiewać, uprawiać sport, spędzać czas ze znajomymi oraz rodziną, zanurzać się we własnym wnętrzu oraz gotować.

Anna Zakrzewska
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z osobami dorosłymi i nastolatkami od 16 r.ż. W swojej pracy szczególną uwagę przywiązuję do zbudowania bezpiecznej, pełnej zaufania relacji terapeutycznej w oparciu o zaangażowanie
i autentyczność. Wspierając moich klientów w procesie zmiany, dostarczam im narzędzi, z których mogą czerpać w codziennym życiu.
Specjalizuję się w pracy z osobami, które cierpią z powodu: silnego stresu (kryzysy życiowe, nagłe zmiany, trudności w relacjach, związkach; rozstania, doświadczenie straty); obniżonego nastroju; stanów lękowych; zamartwiania się; niskiej samooceny; samotności; trudności
w obszarze radzenia sobie z emocjami (smutek, poczucie winy, złość itd.); kłopotów ze snem; wypalenia zawodowego; zaburzeń adaptacyjnych.

Zapraszam osoby, które chcą rozwijać wgląd w siebie, komunikować swoje potrzeby i dążyć do poprawy funkcjonowania. Na przykładzie własnego doświadczenia wiem, jak trudne może być rozpoczęcie procesu zmiany, dlatego do każdego klienta podchodzę w sposób indywidualny, z otwartością, empatią, ciepłem i życzliwością. Dzięki terapii możemy wspólnie wypracować lepsze sposoby radzenia sobie
w kryzysie, wpłynąć na wzmocnienie poczucia kontroli w sytuacjach trudnych, dążyć do samorealizacji i zwiększenia satysfakcji z codziennego życia.

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Zrealizowałam roczne studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego kursu w Akademii Motywacji i Edukacji - szkole terapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w pracy w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, gdzie zajmowałam się indywidualną pomocą psychologiczną oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Współprowadziłam grupę wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami w ramach Warszawskiego Zintegrowanego Modelu Wsparcia.
Pracowałam jako psycholog w projektach unijnych, wspierając osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami w nabywaniu kompetencji społecznych i wzmacnianiu umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie. Byłam także zaangażowana w wolontariat w Fundacji Spełnionych Marzeń.

W wolnym czasie uwielbiam podróżować. Czerpię energię z pływania w ciepłym morzu, z wędrówek po górach, słowem – otaczania się naturą, choć chętnie spaceruję po mieście z kawą w ręku. Regularnie uprawiam jogę, lubię czytać, oglądać filmy, tańczyć i spędzać czas
w towarzystwie przyjaciół.

Zależy mi na skutecznym wspieraniu klientów, dlatego stale poszerzam wiedzę i umiejętności, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Marzena Żuk
Psycholog, terapeuta TSR, terapeuta par

Jestem absolwentką  Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam roczny cykl zajęć w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie pn  „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej”, kurs dotyczący systemowej terapii rodzin „Szkoła Pomagania Andrzeja Samsona”, odbyłam 3 letni staż w Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie, staż w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu.  Obecnie jestem w trakcie szkolenia certyfikującego w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w psychiatrycznym oddziale dziennym, prowadząc indywidualną praktykę oraz ostatnio pracując w ośrodku interwencji kryzysowej i specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, gdzie pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysu życiowego i osobami doświadczającymi przemocy.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz parami. Zapraszam wszystkich, którzy doświadczają stanów lękowych, zaburzeń nastroju,  problemów
z wyrażaniem emocji (zwłaszcza gniewu, złości), trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, trudności w relacjach partnerskich, są w kryzysie - trudnej sytuacji życiowej, doświadczają przemocy bądź chcą poprawić jakość swojego życia.

 

Pracuję w nurcie integracyjnym. Korzystam z wiedzy i metod stosowanych w różnych podejściach, zależnie od potrzeb klienta. Bliskie mi jest podejście Gestalt, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, systemowe. Ale najważniejszy jest człowiek – uważam, że podstawą zmiany jest relacja, kontakt, bezpieczeństwo i zaufanie, zarówno do terapeuty jak i samego siebie.

Karolina Dzikowska
Psycholog, seksuolog, terapeuta TSR

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz seksuologiem klinicznym w trakcie szkolenia. Ukończyłam szkolenie podstawowe Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz kurs podstawowy Psychoanalizy Lacanowskiej. Aktualnie zdobywam doświadczenie kliniczne w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia.

Moja praktyka obejmuje pracę z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W pracy traktuję każdego pacjenta indywidualnie oraz tworzę
w gabinecie bezpieczną przestrzeń. Terapia jest dla mnie wspólną drogą. Wspieram osoby borykające się z lękami, depresją, osoby, które doświadczyły traumy, straty czy posiadają problemy w życiu prywatnym lub zawodowym. Pomagam w zrozumieniu i rozwiązaniu trudności natury psychicznej i seksualnej, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie w życiu codziennym oraz powodują cierpienie.


W wolnym czasie relaksuje się w stajni, spędzając czas z moim koniem oraz czerpię energię z muzyki. Poza tym wieczorami pogłębiam swoją wiedzę czytając książki oraz uwielbiam spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Karolina Bladowska
Pedagog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi, którzy zmagają się z rożnego rodzaju problemami.
Udzielam pomocy osobom z zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżeniem nastroju, niestabilnością emocjonalną, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, doświadczającym problemów
w obrębie tożsamości, braku pewności siebie, niskiej samooceny, problemów w relacjach interpersonalnych czy doświadczającym przemocy.

W swojej pracy do każdej osoby podchodzę indywidualnie. Pracę opieram na akceptacji, empatii, otwartości i zaufaniu. Należę do tych ludzi, którzy ze swojej pasji uczynili życie zawodowe. Praca
z drugim człowiekiem stanowi zawsze dla mnie nowe wyzwanie i daje ogrom satysfakcji.

Urszula Ciećwierz
Psycholog, terapeuta par i małżeństw

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie (specjalność psychologia kliniczna). Dyplomowaną Terapeutką Par (dwuletnie szkolenie odbyłam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia).
Swoją wiedzę nieustannie pogłębiam uczestnicząc systematycznie w licznych kursach i szkoleniach organizowanych min. przez Centrum Terapii Dialog. Posiadam liczne Certyfikaty z odbytych szkoleń. min. ,,Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach."; czy ,,Praca z pacjentem w poczuciu beznadziei", ,,Dylematy w terapii par i rodzin", ,,Praca z pacjentem żyjącym w ciągłym lęku i zamartwianiu", "Okołoporodowa strata dziecka."

Doświadczenie zdobywałam pracując m.in. jako kurator sądowy dla Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów, psycholog penitencjarny w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Warszawie, gdzie prowadziłam zajęcia z resocjalizacji. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale F9 - leczenia schizofrenii. oraz Szpitalu Praskim z uzależnionymi od alkoholu na oddziale detoksykacyjnym (psychoedukacja i terapia grupowa) na oddziale zamkniętym w Szpitalu Bródnowskim czy fundacji Centrum Praw Kobiet.

Pracuję z osobami współuzależnionymi, DDA, w kryzysie związanym z chorobą, rozstaniem, samotnością, przeżywającym trudne doświadczenia z przeszłości (trauma), z niską samooceną, trudnościami w relacjach międzyludzkich, osobami nadmiernie przeżywającymi lęki i stres. Posiadam doświadczenie w pracy z kobietami w ciąży i rodzinami w okresie okołoporodowym.

Zapraszam na konsultacje pary które napotkały na swej drodze trudności z powodu zmiany sytuacji życiowej (narodziny dziecka, utrata pracy, choroba) są w konflikcie, doszło do zdrady, stanęli przed groźba utraty związku, chcą naprawić relację lub chcą się dobrze rozstać ze względu na dzieci.

W pracy z parami wykorzystuję model EFT (terapia skoncentrowana na emocjach). Praca nad zranieniami i umacnianiem więzi, poprawą komunikacji, lepszym rozumieniem siebie i swoich wzajemnych potrzeb. Korzystam z modelu NVC. Pokazuję jak prawidłowo wyrażać swoje emocje i potrzeby. Szukanie winnych zamieniamy na szukanie rozwiązań. W pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego klienta. W gabinecie stwarzam przyjazną i bezpieczną atmosferę.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ida Opalińska
Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą
poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).


Skończyłam Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie odbywam studia podyplomowe
 z obszaru seksuologii klinicznej i szkolenie w zakresie psychoterapii
w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.


Doświadczenie zdobywałam w ramach praktyk i staży w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM oraz Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic. Jako wolontariuszka Fundacji Spełnionych Marzeń przez kilka lat wspierałam również pacjentów Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Pracuję z dorosłymi, w tym z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, nagłych zmian, samotności, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w budowaniu relacji z innymi. Każdy człowiek jest inny, dlatego w swojej pracy do każdego klienta podchodzę w sposób indywidualny. W procesie terapeutycznym opartym na otwartości, akceptacji, uważności i empatii możemy wspólnie wypracować sposoby radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami i poprawić
jakość życia.

Po pracy spędzam czas w ogrodzie, na spacerze lub z książką.

Justyna Cieślak
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia.


Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe ogniskują się wokół pracy z pacjentami borykającymi się z zaburzeniami funkcji poznawczych w wyniku chorób neurologicznych lub neurodegeneracyjnych. Te zadania realizowałam w m.in. w oddziałach rehabilitacji neurologicznej czy oddziale psychogeriatrycznym. Podczas pandemii pracowałam w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie oraz w Szpitalu Tymczasowym na Stadionie Narodowym, konsultując hospitalizowanych tam pacjentów. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz utraty samodzielności przekonało mnie, jak silną istotą pozostaje człowiek, skoro jest w stanie przezwyciężyć najtrudniejsze doświadczenia. Odnoszę wrażenie, że korzystam z możliwości pracy z pacjentami w równym stopniu, co oni, ucząc się pokory i wytrwałości. Ludzie oraz ich historie, z którymi spotykam się w pracy, są dla mnie dowodem na to, że nawet najcięższe doświadczenia można przekuć w swoją siłę.
Terapię poznawczo- behawioralną cenię głównie za jej aspekt poznawczy, pracę nad tym co myślimy oraz akcentowanie związku między sposobem odbierania rzeczywistości w indywidualny dla nas sposób, a tym, co czujemy. Fascynuje mnie to, jak dużą zmianę można osiągnąć, zmieniwszy sposób myślenia, do jakiego przywykliśmy. W terapii poznawczo- behawioralnej ważne jest dla mnie również to, że z założenia przygotowuje ona pacjenta do samodzielnego radzenia sobie po zakończeniu terapii, tak aby był swoim własnym terapeutą.
Jako psychoterapeutka pracuję z pacjentami dorosłymi.


W czasie wolnym od zajęć zawodowych chętnie słucham muzyki, czytam reportaże i uczę się języków obcych.